วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2553

เดือนทั้ง 12 ในภาษาเกาหลี เขียนยังไง??

เดือนทั้ง 12 ในภาษาไทย เดือนมกราคม เดือนกุมภาพันธ์ เดือนมีนาคม เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม เดือนกันยายน เดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม แล้วเดือนทั้ง 12 ในภาษาเกาหลีเขียนยังไง? มาดูกันเลย~~

month

วันทั้ง 7 ในสัปดาห์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright ภาษาเกาหลี 2009. Powered by Blogger.Designed by Ezwpthemes .
Converted To Blogger Template by Anshul .
This template is brought to you by : allblogtools.com | Blogger Templates