วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2553

วันทั้ง 7 ในสัปดาห์

วันทั้ง 7 ในภาษาไทย วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ และวันเสาร์ แล้ววันทั้ง 7 ในภาษาเกาหลีเขียนยังไง? มาดูกันเลย~~

Day

เดือนทั้ง 12 ในภาษาเกาหลีเขียนยังไง?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright ภาษาเกาหลี 2009. Powered by Blogger.Designed by Ezwpthemes .
Converted To Blogger Template by Anshul .
This template is brought to you by : allblogtools.com | Blogger Templates